Siła Marzeń Festiwal Przygody

PRELEGENCI

ALEKSANDER DOBA

Olek Doba – emerytowany inżynier, podróżnik, kajakarz. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile mięśni. Zdobył tytuł „Podróżnika Roku 2015” a także został odznaczony Super Kolosem (2013).
www.aleksanderdoba.pl

Tłumaczenie na Polski Język Migowy