Siła Marzeń Festiwal Przygody

LAUREACI KONKURSU 2019

“Siła Marzeń ma gigantyczną moc,
a My stworzeni jesteśmy do rzeczy wielkich.”