Siła Marzeń Festiwal Przygody

PRELEGENCI

Jarosław Leszek Botor

Polski wspinacz i ratownik medyczny HEMS, instruktor ratownictwa górskiego, fotograf i filmowiec wypraw, współzałożyciel Agencji Eventowej „More Than Explore”.

www.mte.pl

Tłumaczenie na Polski Język Migowy