Siła Marzeń Festiwal Przygody

PRELEGENCI 2021

JASIEK MELA

Patrzy daleko poza horyzonty 🌍 i przesuwa kolejne granice 🛑. Najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów 🌬.
Kilimandżaro 🏔, Elbrus ⛰, New York Marathon 🏃‍♂, El Capitan 🧗‍♂ – to tylko niektóre z wyzwań jakich się podjął i którym sprostał 💪. Najsilniejszy, najwytrwalszy, od niedawna w najważniejszej z życiowych ról – taty małej Jadzi 👨‍👧.