Siła Marzeń Festiwal Przygody

PRELEGENCI 2021

Staszek Berbeka

Absolwent Sztuk Pięknych 👨‍🎓, artysta plastyk 👩‍🎨, który wspinaczkę wysokogórską ma we krwi 🧗‍♂. Choć góry niejednokrotnie zabrały mu bliskich 💔, nadal traktuje je z ogromnym szacunkiem i pokorą 🥺. Wielokrotnie nagradzony za film Dreamland 🏆, opowiadający niesamowitą historię jego ojca Macieja Berbeki.